Bələdiyyə üzvləri haqqında2020-01-28 17:10:31Ağayev Pərviz Əlövsət oğlu

Ağayev Pərviz Əlövsət oğlu İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü, sədr

2020-01-28 17:04:17Zərbiyev Vidadi Valeh oğlu

Zərbiyev Vidadi Valeh oğlu İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü, müavin

2020-01-28 16:59:15Soltanov Şahməmməd Nurulla oğlu (Şahməmməd Dağlaroğlu)

Soltanov Şahməmməd Nurulla oğlu   (Şahməmməd Dağlaroğlu) İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü, müavin

2020-01-28 14:35:47İsgəndərova Minazər Ramiz qızı

İsgəndərova Minazər Ramiz qızı İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü

2020-01-28 14:27:08Səmədov Sədyar Həmzə oğlu

Səmədov Sədyar Həmzə oğlu İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü

2020-01-28 14:24:33Abdullayev Amid Abid oğlu

Abdullayev Amid Abid oğlu İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü

2020-01-28 14:22:25Abdullayeva Aynur Azad qızı

Abdullayeva Aynur Azad qızı İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü

2020-01-28 14:18:39Əhmədov Rəfael Ötərxan oğlu

Əhmədov Rəfael Ötərxan oğlu İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü

2020-01-28 14:16:12Mustafayeva Gülnar Rövşən qızı

Mustafayeva Gülnar Rövşən qızı İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü

2020-01-28 12:37:15Qurbanova Gülnarə Mütalib qızı

Qurbanova Gülnarə Mütalib qızı İsmayıllı bələdiyyəsi üzvü