Görülmüş işlər


1.08.19 İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsi tərəfindən 2019-cu ilin 6 ayı ərzində görülmüş işlər haqqında, o cümlədən yerli büdcəyə daxil olan maliyyə vəsaitlərinin və bələdiyyə mülkiyyətinin istifadəsi haqqında hesabat

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsi tərəfindən

2019-cu ilin 6 ayı ərzində görülmüş işlər haqqında,

o cümlədən yerli büdcəyə daxil olan

maliyyə vəsaitlərinin və bələdiyyə mülkiyyətinin

istifadəsi haqqında hesabat

 

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

Əziz şəhər sakinləri!

Bələdiyyələrin qarşısında duran əsas vəzifə ictimaiyyət arasında olan nüfuzunu artırmaqla seçiciləri narahat edən məsələlərin vaxtında həll edilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafında fəal iştirak etməkdən ibarətdir.

Bu baxımdan İsmayıllı bələdiyyəsi də hesabat dövründə müəyyən işlərin görülməsinə nail olmuşdur.

2019-cu ilin 6 ayı üzrə 102 750 manat gəlir planlaşdırıldığı halda, mədaxil faktiki olaraq cəmi 24 137 manat olmuşdur.  Büdcənin mədaxil hissəsinə hesabat dövründə  23 % əməl edilmişdir ki, bu da büdcənin78,6 min manat kəsrlə  yerinə yetirilməsi deməkdir.

Büdcəyə daxilolmalar aşağıdakı mənbələr hesabına olmuşdur:

- Torpaq vergisi –     4133 manat

- Əmlak vergisi –       6240 manat

- Bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsindən gələn

   gəlirlər –          316  manat

- Ticarət obyektlərindən torpaq icarə haqları     – 3911 manat

- Əkin sahələrinə görə icarə haqqı             – 599 manat

- Bələdiyyə əmlakının icarəsindən             – 1640 manat

- Avtomobil dayanacaqlarından                       – 799 manat

- Hüquqi şəxslərin maliyyə yardımı           – 6500 manat

     Büdcəyə daxilolmalar 2018-cı ilin müvafiq dövrü ilə  müqayisədə 43,2 %  və ya  31 361 manat azalmışdır.

Hesabat dövründə bələdiyyə büdcəsinin məxaric hissəsi 102 750manat əvəzinə        23 051 manat təşkil etmişdir ki, bu da proqnoza 22,5% əməl olunması deməkdir. Bələdiyyə büdcəsinin məxaric hissəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

- Yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanması

   xərcləri – 20 986 manat

- Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 200 manat

- Mədəniyyət, kütləvi informasiya və bədən tərbiyəsi

  xərcləri – - manat

-                              Mənzil kommunal təsərrüfatı, abadlıq xərcləri – 340  manat

-                              digər xərclər (reyestr və kadastr xidmət xərcləri) – 1525 manat

            2019-cu ilin 6 ayı üçün praqnozlaşdırılmış 12 850 manat torpaq vergisinə qarşı 4133 manat və ya 32 %, 24 000  manat əmlak vergisinə qarşı 6240 manat  və ya 26 % ödəniş edilmişdir. 2018-ci ilin müvafiq dövrü  ilə müqayisədə torpaq vergisinin yığımında 4366 manat, əmlak vergisində isə 6490 manat  azalma olmuşdur.

  Hesabat dövründə şəhər ərazisində mövcud 8234 vergi ödəyicisindən 1082–nə və ya 13,14 % - bələdiyyəyə olan borcları göstərilmiş tədiyyə bildirişləri paylanılmışdır. Bu bildirişlərdə göstərilmiş borcların ümumi məbləğinin 31 510  manat olmasına baxmayaraq,  2019-cu ilin 6 ayında cəmi  640 nəfər vergi ödəyicisi ödənişlərdə iştirak etmişdir ki, bu da tədiyyə bildirişi verilənlərin  59,14 %-ni təşkil edir. Yəni şəhərimizdə təxminən hər üç vergi ödəyicisindən biri bələdiyyəyə olan borclarını vaxtında ödəyirlər.

   2019-cu ilin 6 ayı ərzində 32 nəfər vergi ödəyicisinə vergiləri ödəməkdən yayındığına görə xəbərdarlıq məktubu göndərilmişdir ki, onların da ödənilməyən vergi borcu 3964,08 manatdır.

 Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

     Regionların sosial-iqtisadi inkişafı fonunda ölkənin digər şəhər və rayonlarında olduğu kimi, bizim rayonda da son illərdə görülən abadlıq-quruculuq işləri hamımızın gözü qarşısındadır. Bu işlər, eləcə də tikilməkdə olan istehsal təyinatlı obyektlər və digər yeni layihələr rayonda gedən inkişafın sübutudur. Biz çox istərdik ki, rayonun bu inkişafında bələdiyyələrin də öz rolu olsun. Aydındır ki, bunun üçün də bələdiyyənin özünün maliyyə imkanları artmalıdır, yəni vergilər vaxtlı-vaxtında ödənilməlidir.

       Hesabat dövründə bələdiyyə üzvləri ilə  7 yığıncaq keçirilmiş, bələdiyyənin daimi komissiyaları tərəfindən qaldırılmış məsələlər müzakirə edilərək 51 qərar qəbul edilmişdir. Hesabat dövründə bələdiyyəyə 548 nəfər müraciət etmişdir ki, onların 297 nəfəri ayarış və digər sənədlər almaq üçün, 49 nəfəri ərizə ilə müraciət etmişdir. Bələdiyyənin sədr və müavinlərinin qəbulunda 202 vətəndaş olmuş, onların qaldırdıqları çoxsaylı məsələlərə baxılmışdır.

      Maliyyə imkansızlığına baxmayaraq bələdiyyə üzvlərinin yaxından köməkliyi ilə tərəfimizdən şəhər ərazisində müəyyən işlər də görülmüşdür.

      Bayram və digər əlamətdar günlərdə ümumrayon tədbirlərinin keçirilməsi vaxtı şəhərin bayramsayağı tərtibatı tərəfimizdən təmin olunmuşdur.

     Hesabat dövründə 1 nəfər şəhər sakininə müraciətləri əsasında qərar çıxarılaraq 200 manat məbləğində maddi yardım ödənilmişdir.

    Şəhərin H.Əliyev prospektində piyadaların hərəkətlərinə narahatlıq yaradan 30 metrlik piyada səkisi yenidən qurulmuşdur.

    2015-ci ildən bələdiyyədə "Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində "Bələdiyyələrin avtomatlaşdırılmış məlumat sistemi” proqramının tətbiqinə başlanılmışdır. Bu dövrdə şəhər ərazisində vətəndaşların mülkiyyətində olan 7012  ev həyətyanı sahəsi ilə birlikdə, 2288 hektar  əkin,  120 hektar bağ sahəsi, 263 kommersiya təyinatlı vergitutma obyekti yenidən uçota alınaraq qanunvericiliyə uyğun olaraq vergiyə cəlb edilmişdir və bu iş durmadan davam etdirilir.

                 Əziz seçicilər!

      İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 iyul 2019-cu il tarixə 68 998,72 manat borcu vardır ki, bu  da əsasən DSMF-na, qazdan istifadəyə, rabitə xidmətinə, təmir-tikinti idarəsinə YAP-a və həmkarlar təşkilatına üzvlük haqları, Milli Assosiasiyaya üzvlük haqqı və s. ibarətdir.

       Fürsətdən istifadə edərək bütün şəhər sakinlərinə müraciət edirəm ki, bələdiyyəyə olan vergi borclarını təcili ödəsinlər.

       Vergiləri ödəməklə vətəndaşlar bələdiyyənin maliyyə durumunun yaxşılaşdırılmasına və şəhərdə abadlıq işlərinin genişləndirilməsinə kömək etmiş olarlar.

       Eyni zamanda şəhər sakinlərinin öhdəsinə düşən bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Bəzi sakinlər şəhər yerində yaşadıqlarını mən deyərdim ki, unudaraq həyətyanı sahələrindən çıxan tövlə tullantılarını, söküntü çıxarlarını, xarab olmuş məişət cihazlarını və s. küçəyə, darvazalarının yanına yığırlar.  Mişar daşını, çınqıl, qraviy, qum, müxtəlif növ boruları, digər lazımsız metalları çıxarıb küçəyə atırlar və bəzən də onların yanını metal torla  bağlayırlar. Bütün bunlar həmin küçələrdə abadlıq işləri apararkən texnikanın hərəkətinə ciddi maneçilik törədir.

      Bəziləri həyətlərinin qarşısında bitən alaq otlarını, kolları təmizləmirlər və həmin yerlər bir müddət sonra zibilliyə çevrilir.

(Dayanacaqlara, ağaclara, dirəklərə yapışdırılan elanlar).

       Bu barədə vətəndaşlara dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik. İstəməzdik ki, belələri haqqında inzibati tədbirlər görülsün.

        Mən güman edirəm ki, məhəllə komitələrinin, ağsaqqalların, ziyalıların və bütün şəhər əhalisinin köməkliyi ilə biz yaxın vaxtlarda bu cür məsələlərin də həllinə nail olacağıq.

        Doğrudur, bu gün problemlər mövcuddur. Lakin Sizi əmin edirəm ki, yaxın vaxtlarda sizlərin köməkliyi ilə bələdiyyə mövcud problemlərin həllinin öhdəsindən gələcək və eyni zamanda rayonun sosial-iqtisadi inkişafında fəal iştirak edəcəkdir.

 

      Diqqətinizə görə çox sağolun!