İclas protokolları2022-06-06 10:46:53Bələdiyyənin 06 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 06 saylı iclas protokolu

2022-06-06 10:42:15Bələdiyyənin 05 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 05 saylı iclas protokolu

2022-05-04 17:38:04Bələdiyyənin 04 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 04 saylı iclas protokolu

2022-05-04 17:32:31Bələdiyyənin 03 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 03 saylı iclas protokolu

2022-02-23 17:09:08Bələdiyyənin 02 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02 saylı iclas protokolu

2022-02-01 16:45:59Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 saylı iclas protokolu

2022-01-05 11:16:19Bələdiyyənin 14 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 14 saylı iclas protokolu

2021-12-17 15:07:14Bələdiyyənin 13 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 13 saylı iclas protokolu

2021-11-15 10:26:07Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu

2021-10-27 14:25:53Bələdiyyənin 11 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 11 saylı iclas protokolu