İclas protokolları2019-08-09 14:36:02Bələdiyyənin 08 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 saylı iclas protokolu

2019-07-10 16:37:39Bələdiyyənin 07 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 07 saylı iclas protokolu

2019-07-02 10:34:20Bələdiyyənin 06 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 06 saylı iclas protokolu

2019-05-10 12:46:40Bələdiyyənin 05 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 05 saylı iclas protokolu

2019-04-15 18:05:46Bələdiyyənin 04 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 04 saylı iclas protokolu

2019-04-15 18:04:18Bələdiyyənin 03 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 03 saylı iclas protokolu

2019-03-18 16:38:54Bələdiyyənin 02 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02 saylı iclas protokolu

2019-02-13 17:19:28Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 saylı iclas protokolu

2019-01-10 12:33:26Bələdiyyənin 13 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 13 saylı iclas protokolu

2018-11-28 17:56:36Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu