İclas protokolları2022-11-02 10:22:03Bələdiyyənin 16 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 16 saylı iclas protokolu

2022-11-02 10:19:47Bələdiyyənin 15 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 15 saylı iclas protokolu

2022-10-03 10:56:27Bələdiyyənin 14 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 14 saylı iclas protokolu

2022-10-03 10:51:30Bələdiyyənin 13 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 13 saylı iclas protokolu

2022-08-24 12:10:00Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu

2022-08-24 12:01:37Bələdiyyənin 11 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 11 saylı iclas protokolu

2022-07-25 09:57:56Bələdiyyənin 10 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 10 saylı iclas protokolu

2022-07-25 09:53:45Bələdiyyənin 09 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 09 saylı iclas protokolu

2022-07-04 16:00:21Bələdiyyənin 08 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 saylı iclas protokolu

2022-07-04 15:54:51Bələdiyyənin 07 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 07 saylı iclas protokolu