İclas protokolları2021-06-11 11:16:26Bələdiyyənin 05 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 05saylı iclas protokolu

2021-05-04 15:12:37Bələdiyyənin 04 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 04 saylı iclas protokolu

2021-05-04 15:00:34Bələdiyyənin 03 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 03 saylı iclas protokolu

2021-05-04 14:58:07Bələdiyyənin 02 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02saylı iclas protokolu

2021-05-04 14:54:45Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01saylı iclas protokolu

2021-01-06 16:30:49Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu

2020-12-21 10:45:11Bələdiyyənin 11 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 11 saylı iclas protokolu

2020-12-21 10:43:44Bələdiyyənin 10 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 10 saylı iclas protokolu

2020-12-17 10:31:41Bələdiyyənin 09 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 09 saylı iclas protokolu

2020-09-24 09:25:59Bələdiyyənin 08 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 saylı iclas protokolu