İclas protokolları2013-09-02 10:11:56Bələdiyyənin 11 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasında 12 bələdiyyə üzvü iştirak edir.

2013-09-02 10:06:28Bələdiyyənin 10 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasında 12 bələdiyyə üzvü iştirak edir.

2013-09-02 10:04:45Bələdiyyənin 9 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasda 13 bələdiyyə üzvündən 12 üzvü iştirak edir.

2013-09-02 10:00:24Bələdiyyənin 8 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasda 13 bələdiyyə üzvündən 12 üzvü iştirak edir.

2013-09-02 09:59:15Bələdiyyənin 7 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasda 13 bələdiyyə üzvündən 12 üzvü iştirak edir.

2013-09-02 09:43:16Bələdiyyənin 6 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasda 13 bələdiyyə üzvündən 12 üzvü iştirak edir.

2013-09-02 09:41:00Bələdiyyənin 5 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasda 13 bələdiyyə üzvündən 12 üzvü iştirak edir.

2013-09-02 09:38:55Bələdiyyənin 4 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasda 13 bələdiyyə üzvündən 12 üzvü iştirak edir.

2013-09-02 09:23:16Bələdiyyənin 3 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasda 13 bələdiyyə üzvündən 12 üzvü iştirak edir.

2013-09-02 09:14:26Bələdiyyənin 2 № li iclas protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin iclasda 13 bələdiyyə üzvündən 12 üzvü iştirak edir.