İclas protokolları2021-05-04 14:58:07Bələdiyyənin 02 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02saylı iclas protokolu

2021-05-04 14:54:45Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01saylı iclas protokolu

2021-01-06 16:30:49Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu

2020-12-21 10:45:11Bələdiyyənin 11 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 11 saylı iclas protokolu

2020-12-21 10:43:44Bələdiyyənin 10 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 10 saylı iclas protokolu

2020-12-17 10:31:41Bələdiyyənin 09 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 09 saylı iclas protokolu

2020-09-24 09:25:59Bələdiyyənin 08 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 saylı iclas protokolu

2020-08-26 10:45:34Bələdiyyənin 07 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 07 saylı iclas protokolu

2020-08-17 16:24:20Bələdiyyənin 06 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 06 saylı iclas protokolu

2020-08-17 15:59:44Bələdiyyənin 05 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 05 saylı iclas protokolu