İclas protokolları2020-08-26 10:45:34Bələdiyyənin 07 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 07 saylı iclas protokolu

2020-08-17 16:24:20Bələdiyyənin 06 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 06 saylı iclas protokolu

2020-08-17 15:59:44Bələdiyyənin 05 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 05 saylı iclas protokolu

2020-05-18 12:46:24Bələdiyyənin 04 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 04 saylı iclas protokolu

2020-03-24 10:30:02Bələdiyyənin 03 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 03 saylı iclas protokolu

2020-02-17 15:30:39Bələdiyyənin 02 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02 saylı iclas protokolu

2020-01-28 10:30:56Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 saylı iclas protokolu

2020-01-10 09:39:26Bələdiyyənin 16 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 16 saylı iclas protokolu

2019-12-26 11:17:34Bələdiyyənin 15 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 15 saylı iclas protokolu

2019-12-03 09:40:33Bələdiyyənin 14 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 14 saylı iclas protokolu