İclas protokolları2018-08-24 10:59:01Bələdiyyənin 08 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 saylı iclas protokolu

2018-08-06 09:56:27Bələdiyyənin 07 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 07 saylı iclas protokolu

2018-06-29 10:00:17Bələdiyyənin 06 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 06 saylı iclas protokolu

2018-06-12 15:17:38Bələdiyyənin 05 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 05 saylı iclas protokolu

2018-04-30 11:57:42Bələdiyyənin 04 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 04 saylı iclas protokolu

2018-04-30 11:54:03Bələdiyyənin 03 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 03 saylı iclas protokolu

2018-03-29 14:28:13Bələdiyyənin 02 saylı protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02 saylı iclas protokolu

2018-03-29 14:23:00Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşlarla keçirilmiş yığıncağın 01saylı iclas protokolu

2018-02-06 14:25:09Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 saylı iclas protokolu

2018-01-12 09:42:59Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu