İclas protokolları


31.01.17 Bələdiyyənin 01 №- li iclas protokolu 2017

İsmayıllı rayonunun İsmayıllı bələdiyyəsinin

01 №-li iclas protokolu

 

26 yanvar 2017-ci il                                                                   İsmayıllı şəhəri

 

İsmayıllı rayonunun İsmayıllı bələdiyyəsinin 14 (on dörd) bələdiyyə üzvündən iclasda iştirak edənlər:

1. Ağayev Pərviz Əlövsət  oğlu

2. Məmmədov Vidadi Şərif  oğlu

3. Zərbiyev Vidadi Valeh  oğlu

4. Soltanov Şahməmməd Nurulla oğlu

5. Abdullayeva Qumru Rahim qızı

6  İsgəndərova Minazər Ramiz qızı

          7  Süleymanzadə Əsli  Şakir qızı.

          8.  Ağayev Raman Böyükağa oğlu.

 

 

Üzrlü səbəbdən iclasda  iştirak  etmir:

 

1  Hacıyev Cümşüd Bəhərçin oğlu

2  Kazımov Qüdrət Ərvət  oğlu

3  Əhmədova Aytəkin Oktay qızı;

 

 

Üzürsüz səbəbdən iştirak etmir:

 

1.   Tarverdiyev İsmayıl Emin   oğlu

          2.  Şirəliyev Rövşən Qasım oğlu 

          3.  Qasımova Sevda Bəkir qızı;

         

 

                                    Sədr: Pərviz Ağayev (bələdiyyənin sədri)

                           Katib:  Qumru Abdullayeva (bələdiyyə üzvü)

 

Gündəlikdəki məsələlər:

 

1.         2016-cı il üçün İsmayıllı bələdiyyəsinin hesabatının təsdiqi barədə

(Məruzəçi:   Bələdiyyənin sədri Pərviz  Ağayev).

2       2016-cı ildə İsmayıllı bələdiyyəsi üçün "İdeal – T” MMC-dən         

            alınmış  dəftərxana ləvazimatının dəyərinin ödənilməsindən ötrü     

             bələdiyyə  büdcəsindən vəsaitin ayrılması barədə. . (Məruzəçi:

           Büdcəməsələlərinin   daimi komissiyasının sədri R.Ağayev)

 

3.         İsmayıllı şəhərinin Aşağıbaş ərazisində yerləşən İsmayıllı

bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt olunmuş 0,06 ha.

həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq

   sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata

            alınması proseduruna başlanması barədə.

             (Ərizəçi Mahmudov Elnur  Ramiz oğlu)  (Məruzəçi: Sosial

Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri –

Ş.Soltanov).

      4.        İsmayıllı şəhərinin Aşağıbaş ərazisində yerləşən İsmayıllı

      bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt olunmuş 0,07 ha.

      həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin

      torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun

      qeydiyyata alınması proseduruna başlanması barədə. ( Ərizəçi 

      İsayev Nəriman Sahib oğlu)  (Məruzəçi: Sosial Siyasət və İqtisadi 

      İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri – Ş.Soltanov

 

        5.      İsmayıllı şəhərinin Natavan küçəsinin qərbində  yerləşən

                  İsmayıllı   bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt

           olunmuş 0,06 ha.  həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi

                  ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət

  hüququnun qeydiyyata  alınması proseduruna başlanması

                  barədə. ( Ərizəçi Bəkirova Fidan Məhəmməd qızı)

                   (Məruzəçi: Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri  daimi 

                    komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

         6.     İsmayıllı şəhərinin B.Mirzəyev küçəsinin şimalında yerləşən

                  İsmayıllı   bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt

         olunmuş 0,03 ha.  həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi

                  ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət

                  hüququnun qeydiyyata  alınması proseduruna başlanması

               barədə. ( Ərizəçi Şirinov İlham Əkrəm oğlu) (Məruzəçi: Sosial  

       Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri –   

      Ş.Soltanov)

 

 

 

       7.              İsmayıllı şəhərinin İ.Həsənov  küçəsinin cənubunda yerləşən

       İsmayıllı   bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt

                       olunmuş 0,03 ha.  həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi

           ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət

              hüququnun qeydiyyata  alınması proseduruna başlanması

                     barədə. ( Ərizəçi Məmmədov Səlim Qamət  oğlu) (Məruzəçi:Sosial 

             Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədriŞ.Soltanov)

         

         8.        16 mart 2016--ci il tarixli, 0811476 saylı çıxarışla bələdiyyənin

            mülkiyyət hüququ qeydiyyata alınmış, İsmayıllı şəhəri, Nizami

                 küçəsinin cənubunda   yerləşən 0,0476 ha həyətyanı məqsədli zəbt

        olunmuş torpaq  sahəsinin Azərbaycan Respublikası ƏMDK

                  yanında  Hərracların  Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin seriya AM

            № 001492 saylı  Şəhadətnaməsinə   əsasən Abbasov Anar Azər

                  oğluna satılması  barədə (Məruzəçi: Sosial   Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri  daimi  komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

 

          9.         İsmayıllı şəhər sakini Əlövsətli Qoşqar Vüqar oğluna 0,0339

                    ha həyətyanı torpaq sahəsinin satılması barədə. Məruzəçi: Sosial    

                Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri –  Ş.Soltanov)

                                      

 

          10.        İsmayıllı şəhər sakini Yəhyayev Xirqət Tofiq oğluna 0,0761    ha

                həyətyanı torpaq sahəsinin satılması barədə. Məruzəçi:Sosial 

               Siyasətvə İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanov )

       

 

11.        Şəhərin ərazisində yerləşən, İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı  

             predmeti olan 0,0336 ha torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədilə  

           satılması ilə bağlı hərracın keçirilməsi üçün Əmlak Məsələləri  

              Dövlət Komitəsi 16 saylı Hərrac və Müsabiqə Komissiyasına   

              müraciət edilməsi barədə. Məruzəçi: Sosial   Siyasət və 

            İqtisadiİnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri -Ş.Soltanov)

 

 

12.        Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 

             Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı

            məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

            İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,6622 ha 

            torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi  

            üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   

             alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi: Sosial    

             Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –  

             Ş.Soltanov)

 

 

 

 

 

    13.      Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar       

       Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı

                          məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

                         İsmayıllı bələdiyyəsinin  alqı-satqı predmeti olan 0,5504 ha

                         torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi      

                         üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata 

                         alınması proseduruna başlanması    barədə.   

                  ( Məruzəçi: Sosial   Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

14.     Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 

          Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı 

          məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

         İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,0735 ha 

          torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi  

          üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata    

         alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi: Sosial    

         Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri     daimi komissiyasının sədri 

        –  Ş.Soltanov)

 

15.     Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 

          Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı    

          məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

          İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,0287 ha 

          torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi  

          üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   

           alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi: Sosial    

          Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –  

          Ş.Soltanov)

 

16.        Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar

              Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı 

              məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən 

              İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1555 ha 

             torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi  

              üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   

              alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi: Sosial    

              Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri

             –  Ş.Soltanov)

 

  17.          Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar

                 Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı  

                 məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

                 İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,122 ha

                 torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi

                 üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   

                alınması proseduruna başlanması   barədə. (Məruzəçi: Sosial    

                 Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri  daimi komissiyasının sədri 

                 –   Ş.Soltanov)

 

18.      Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 

                 Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı

                 məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

                 İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1938 ha

                 torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi

                 üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata  

                 alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi: 

                  Sosial   Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi 

                 komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

 

 

 

 

              19.          Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar

                  Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı

                      məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

                        İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,3104 ha 

                         torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi   

                      üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   

                             alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi: Sosial     

                             Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri–   Ş.Soltanov)

 

 

20.      Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 

                 Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı 

                 məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

                 İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1464 ha

                 torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi

                 üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata  

                 alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  

                 Sosial   Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi 

                 komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

            İclasın sədri bələdiyyə üzvlərini salamladı. İclasın gündəliyini bələdiyyə üzvlərinin diqqətinə çatdırdı, onlardan gündəliyə münasibət bildirmələrini xahiş etdi. İclas iştirakçıları məsələlərə müsbət münasibət bildirdilər. Gündəliyə əlavə və dəyişikliklər olunmadı.

 

            Gündəliyin təsdiqi üçün keçirilən səsvermənin nəticələri:

           Lehinə - 8 səs;

           əleyhinə - yoxdur;

           bitərəf - yoxdur.

       1. 2016-cı il üçün İsmayıllı bələdiyyəsinin hesabatının təsdiqi barədə

(Məruzəçi:   Bələdiyyənin sədri Pərviz  Ağayev).

    Eşidildi: 1.1.    İclasın sədri gündəlikdəki birinci məsələ olan  2016-cı il üçün İsmayıllı bələdiyyəsinin hesabatı  haqqında söz açaraq hesabatı yığıncaq irakçılarının diqqətinə çatdırdı. O, daha sonra bələdiyyənin gəlir və xərclərində söz açaraq gəlirlərin azalmasının əsas səbəblərini qeyd etdi. Daha sonra o İsmayıllı bələdiyyəsinin şəhər ərazisində gördüyü işlərdən danışaraq bildirdi ki, bələdiyyənin şəhərin abadlaşmasında daha yaxından iştirak etməsindən ötrü bələdiyyənin gəlirlərinin artırılması üçün var qüvvəmizlə çalışmalıyıq.

      Məsələyə münasibət bildirməyinizi xahiş edirəm.

 

Çıxışlar: 1.1. Bələdiyyənin üzvü  Vidadi Məmmədov  bu məsələyə münasibət bildirərərk qeyd etdi ki, İsmayıllı bələdiyyəsi 2016-cı ildə yerli büdcənin gəlirlərinin az olmasına baxmayaraq şəhərin abadlaşmasında və ictimai-soslial məsələlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir. Növbəti 2017-ci ildə bələdiyyənin gəlirlərinin daha da artırılaraq şəhərin abadlaşmasında daha yaxından iştirak etməyimizin vacib olduğunu bildirdi. O 2016-cı il üçün İsmayıllı bələdiyyəsinin hesabatının təsdiqini təklif edirəm.

    Bələdiyyə üzvləri Şahməmməd Soltanov, Raman Ağayev, Qumru Abdullayeva,  Vidadi Zərbiyev  Minazər İsgəndərova da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

           bitərəf-yoxdur

   Qərar 1.1. 2016-cı il üçün İsmayıllı bələdiyyəsinin hesabatı təsdiq edilsin.

   Qərar 1.2. Hesabat 10 gün müddətində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Göyçay Regional Ədliyyə İdarəsinə təqdim edilsin, hesabat bələdiyyənin elektron saytında yerləşdirilsin və hesabatın xülasəsinin rayon qəzetində dərc edilməsi təmin edilsin.

    Qərar 1.3. Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

2.            2016-cı ildə İsmayıllı bələdiyyəsi üçün "İdeal – T” MMC-dən         

            alınmış  dəftərxana ləvazimatının dəyərinin ödənilməsindən ötrü     

             bələdiyyə  büdcəsindən vəsaitin ayrılması barədə. . (Məruzəçi:

            Büdcə məsələlərinin   daimi komissiyasının sədri R.Ağayev)

 

          Eşidildi: 2.1. İclasın sədri gündəlikdəki ikinci məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü bələdiyyənin Büdcə məsələlərinin   daimi komissiyasının sədri Raman Ağayevə verdi. O bildirdi ki,   İsmayıllı bələdiyyəsi "İdeal -T” MMC-dən şifahi razılaşma əsasında  il ərzində dəftərxana ləvazımatı almışdır.  Alınan ləvazımatların ümumi dəyəri 970 (doqquz yüz yetmiş) manatdır. Göstərilən məbləğ   "İdeal-T” MMC-nin hesabına ödənilməlidir.

Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

      Çıxışlar: 2.1. Bələdiyyənin üzvü Vidadi Məmmədov çıxış edərək qeyd etdi ki, göstərilən məbləğ 2016-ci ildə dəftərxana ləvazımatı olmaq üçün nəzərdə tutulan məbləğdən artıq deyil və hesabdan çıxarılaraq "İdeal-T” MMC-nin hesabına köçürülməsi vacibdir.

Bələdiyyənin üzvləri Şahməmməd Soltanov, Qumru Abdullayeva, Minazər İsgəndərova, Vidadi Zərbiyev də bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə -  yoxdur;

bitərəf - yoxdur.

 

                     Qərara alındı:

 

     Qərar:  2.1. 2016-cı il ərzində İsmayıllı bələdiyyəsi üçün "İdeal” MMC-dən alınan dəftərxana ləvazımatların dəyərini ödəmək üçün bələdiyyə büdcəsindən 970 (doqquz  yüz yetmiş) manat vəsait ayrılsın.

         Əsas: 21.12.2016- cı il tarixli   FBP № 011276 saylı qaimə -faktura.

Qərar: 2.2.  Qərarın icrası İsmayıllı bələdiyyəsinin baş mühasibi Fərman Dəmirova həvalə edilsin.

 

        

3.         İsmayıllı şəhərinin Aşağıbaş ərazisində yerləşən İsmayıllı

bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt olunmuş 0,06 ha.

həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq

   sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata

            alınması proseduruna başlanması barədə.

             (Ərizəçi Mahmudov Elnur  Ramiz oğlu)  (Məruzəçi: Sosial

Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri –

Ş.Soltanov).

 

Eşidildi: 3.1. İclasın sədri gündəlikdəkiüçüncü  məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, İsmayıllı şəhərinin şəhərinin Aşağıbaş ərazisində  0,06  ha zəbt olunmuş bələdiyyə torpağı vardır. Vətəndaş ərizə ilə müraciət edərək zəbt olunmuş həmin torpaq sahəsindən imtina etdiyini bildirmişdir.  Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhərinin Aşağıbaş ərazisində 0,06 ha zəbt olunmuş İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 3.1. Bələdiyyənin üzvü Vidadi Zərbiyev bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir.  O, məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif etdi.

        Bələdiyyə üzvləri Şahməmməd Soltanov, Vidadi Məmmədov, Raman Ağayev, Qumru Abdullayeva,  də bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 3.1. İsmayıllı şəhərinin Aşağıbaş ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,06 ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədi ilə satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 3.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 3.3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

         4.         İsmayıllı şəhərinin Aşağıbaş ərazisində yerləşən İsmayıllı

      bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt olunmuş 0,07 ha.

      həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin

      torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun

      qeydiyyata alınması proseduruna başlanması barədə. ( Ərizəçi 

      İsayev Nəriman Sahib oğlu)  (Məruzəçi: Sosial Siyasət və İqtisadi 

      İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri – Ş.Soltanov

 

 

Eşidildi: 4.1. İclasın sədri gündəlikdəki dördüncü  məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, İsmayıllı şəhərinin şəhərinin Aşağıbaş ərazisində  0,07 ha zəbt olunmuş bələdiyyə torpağı vardır. Vətəndaş ərizə ilə müraciət edərək zəbt olunmuş həmin torpaq sahəsindən imtina etdiyini bildirmişdir.  Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhərinin Aşağıbaş ərazisində 0,07 ha zəbt olunmuş İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar:  4.1. Bələdiyyənin üzvü Minazər İsgəndərova, bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir.  O, məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif etdi.

        Bələdiyyə üzvləri Şahməmməd Soltanov, Raman Ağayev, Qumru Abdullayeva, Vidadi Zərbiyev, Vidadi Məmmədov da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 4.1. İsmayıllı şəhərinin Aşağıbaş ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,07 ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədi ilə satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 4.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 4.3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

 

        5.      İsmayıllı şəhərinin Natavan küçəsinin qərbində  yerləşən

                  İsmayıllı   bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt

           olunmuş 0,06 ha.  həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi

                  ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət

  hüququnun qeydiyyata  alınması proseduruna başlanması

                  barədə. ( Ərizəçi Bəkirova Fidan Məhəmməd qızı)

                   (Məruzəçi: Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri  daimi 

                    komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

Eşidildi: 5.1. İclasın sədri gündəlikdəki beşinci məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, İsmayıllı şəhərininşəhərinin Natəvan küçəsinin qərbində yerləşən  0,06  hazəbt olunmuş bələdiyyə torpağı vardır. Vətəndaş ərizə ilə müraciət edərək zəbt olunmuş həmin torpaq sahəsindən imtina etdiyini bildirmişdir.  Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhərinin Şəhərin Natəvan küçəsinin qərbində yerləşən 0,06 ha zəbt olunmuş İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 5.1. Bələdiyyənin üzvü  Vidadi Məmmədov bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir.  O, məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif etdi.

        Bələdiyyə üzvləri Raman Ağayev, Qumru Abdullayeva, Vidadi Zərbiyev, Minazər İsgəndərova da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 5.1. İsmayıllı şəhərinin Natəvan küçəsinin qərbində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,06 ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədi ilə satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 5.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 5.3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

          6.        İsmayıllı şəhərinin B.Mirzəyev küçəsinin şimalında yerləşən

                     İsmayıllı   bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt

            olunmuş 0,03 ha.  həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi

                      ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət

                      hüququnun qeydiyyata  alınması proseduruna başlanması

               barədə. ( Ərizəçi Şirinov İlham Əkrəm oğlu) (Məruzəçi: Sosial  

            Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri –   

            Ş.Soltanov)

 

 

Eşidildi: 6.1. İclasın sədri gündəlikdəki altıncı məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, İsmayıllı şəhərininşəhərinin B.Mirzəyev küçəsinin şimalında yerləşən 0,03  ha zəbt olunmuş bələdiyyə torpağı vardır. Vətəndaş ərizə ilə müraciət edərək zəbt olunmuş həmin torpaq sahəsindən imtina etdiyini bildirmişdir.  Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhərinin B.Mirzəyev küçəsinin şimalında 0,03 ha zəbt olunmuş İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 6.1. Bələdiyyənin üzvü, Vidadi Zərbiyev bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir.  O, məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif etdi.

        Bələdiyyə üzvləri Vidadi Məmmədov, Raman Ağayev, Şahməmməd Soltanov,  Minazər İsgəndərova   da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 6.1. İsmayıllı şəhərinin B.Mirzəyev küçəsinin şimalında yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,03 ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədi ilə satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 6.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 6. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

      

               7.      İsmayıllı şəhərinin İ.Həsənov  küçəsinin cənubunda yerləşən

       İsmayıllı   bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan zəbt

                       olunmuş 0,03 ha.  həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi

           ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət

              hüququnun qeydiyyata  alınması proseduruna başlanması

                     barədə. ( Ərizəçi Məmmədov Səlim Qamət  oğlu) (Məruzəçi:Sosial 

             Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədriŞ.Soltanov)

         

 

 

Eşidildi: 7.1. İclasın sədri gündəlikdəki yeddinci məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, İsmayıllı şəhərininşəhərinin İ.Həsənov küçəsinin cənubunda yerləşən 0,03  ha zəbt olunmuş bələdiyyə torpağı vardır. Vətəndaş ərizə ilə müraciət edərək zəbt olunmuş həmin torpaq sahəsindən imtina etdiyini bildirmişdir.  Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhərinin İ.Həsənov küçəsinin cənubunda 0,03 ha zəbt olunmuş İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan həyətyanı torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 7.1. Bələdiyyənin üzvü, Vidadi Məmmədov bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir.  O, məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif etdi.

        Bələdiyyə üzvləri, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova, Əsli Süleymanzadə, Şahməmməd Soltanov, Vidadi Zərbiyev da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 7.1. İsmayıllı şəhərinin İ.Həsənov  küçəsinin cənubunda yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,03 ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədi ilə satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 7.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 7. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

      

           8 .  16 mart 2016--ci il tarixli, 0811476 saylı çıxarışla bələdiyyənin

            mülkiyyət hüququ qeydiyyata alınmış, İsmayıllı şəhəri, Nizami

                 küçəsinin cənubunda   yerləşən 0,0476 ha həyətyanı məqsədli zəbt

        olunmuş torpaq  sahəsinin Azərbaycan Respublikası ƏMDK

                  yanında  Hərracların  Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin seriya AM

            № 001492 saylı  Şəhadətnaməsinə   əsasən Abbasov Anar Azər

                  oğluna satılması  barədə (Məruzəçi: Sosial   Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri  daimi  komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov )         

   Eşidildi: 8.1. İclasın sədri gündəlikdəki səkkizinci məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O bildirdi ki, bələdiyyənin mülkiyyətində olan 0,0476 ha torpaq sahəsi üzrə 14 iyun  2016-cı il tarixli, bələdiyyənin 04 saylı protokolunun qərarı ilə hərrac komissiyasına müraciət edilmişdir. Hərrac keçirilmiş

və hərracda Azərbaycan Respublikası ƏMDK  yanında  Hərracların  Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin seriya AM  №  001492 saylı  Şəhadətnaməsinə   əsasən Abbasov Anar Azər oğlu qalib gəlmişdir. Ona görə də 0,0476 ha həyətyanı məqsədili torpaq sahəsinin ona satılması məqsədə uyğundur.                  

           Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

          Çıxışlar: 8.1. Bələdiyyənin  üzvü R.Ağayev geniş açıqlamadan sonra  

          0,0476  ha. torpaq sahəsinin  hərracda qalib gələnə satılmasına tərəfdar olduğunu bildirdi.

  Bələdiyyənin üzvləri Vidadi Zərbiyev, Vidadi Məmmədov, Şahməmməd Soltanov, Əsli Süleymanzadə də bu təklifi dəstəklədilər.

         Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

            

                                           Qərara alındı

 

  Qərar: 8.1. İsmayıllı şəhərinin Nizami küçəsinin cənubunda   yerləşən 0,0476 ha həyətyanı məqsədli torpaq  sahəsi Azərbaycan Respublikası ƏMDK  yanında  Hərracların  Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin seriya AM  №  001492 saylı  Şəhadətnaməsinə   əsasən  hərracın qalibi Abbasov Anar Azər oğluna satılsın.

Qərar 8.2. Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 15 mart tarixli 244-IIQ saylı Qanunuu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamə”nin 23-cü maddəsinin tələbinə əsasən torpağın dəyəri bələdiyyənin AZ32AZPO90315461200420100002 VÖEN: 5400091861 nömrəli hesabına 60 gündən gec olmayaraq 1500 ( bir min beş yüz)  manat olmaqla ödənilsin və bələdiyyə ilə ərizəçi arasında  notariat qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlanılsın.

 

Qərar: 8.3. Vətəndaş nəzərdə tutulan müddətdə torpağın dəyər qiymətini bələdiyyənin hesabına ödəmədikdə torpaq sahəsinin vətəndaşa satılması barədə qərar ləğv edilsin.

Qərar: 8.4. Alıcı 5 (beş) il müddətinə aldığı torpaq sahəsini özgəninkişəldirə bilməz.

Qərar: 8.5. Qərarın icrasına nəzarət İsmayıllı bələdiyyəsinin sədr müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

 

      9  .          İsmayıllı şəhər sakini Əlövsətli Qoşqar Vüqar oğluna 0,0339

                    ha həyətyanı torpaq sahəsinin satılması barədə. Məruzəçi: Sosial    

                Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri –  Ş.Soltanov)

Eşidildi: 9.1. İclasın sədri doqquzuncu məsələnin məzmununu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O bildirdi ki, İsmayıllı şəhər sakini Əlövsətli Qoşqar Vüqar oğlu bələdiyyəyə torpaq sahəsi almaq üçün  ərizə ilə müraciət  etmiş, və ərizəyə əsasən prosedura başlanmış və torpaq sahəsi bələdiyyənin mülkiyyətinə alınmışdır. Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, vətəndaşın  5 ildən artıq İsmayıllı şəhərinin qeydiyyatında olması onun hərrac və müsabiqədənkənar  həyətyanı torpaq sahəsi almasına əsas verir.

         Çıxışlar: 9.1. Bələdiyyənin  üzvü  R.Ağayev geniş açıqlamadan sonra  

          0,0339 ha. torpaq sahəsinin  alan tərəfə satılmasını təklif etdi.

  Bələdiyyənin üzvləri Vidadi Zərbiyev, Vidadi Məmmədov, ŞahməmmədSoltanov da bu təklifi dəstəklədilər.

Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

                                           Qərara alındı:

   

         Qərar: 9.1. İsmayıllı bələdiyyəsinin şəhərin M.F.Axundovküçəsində yerləşən yaşayış məntəqələrinin torpağından fərdi ev tikmək məqsədi ilə İsmayıllı şəhər sakini Əlövsətli Qoşqar Vüqar oğluna 0,0339 ha.torpaq sahəsi satılsın.

         Əsas: Vətəndaşın ərizəsi, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reystri Xidmətinin Serya RX № 0976432 saylı çıxarışı, torpaq sahəsinin  A№ 114840 saylı  plan və ölçüsü.

         Qərar: 9.2. Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 15 mart tarixli 244-IIQ saylı Qanunuu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamə”nin 23-cü maddəsinin tələbinə əsasən torpağın dəyəri bələdiyyənin AZ32AZPO90315461200420100002 VÖEN: 5400091861 nömrəli hesabına 60 gündən gec olmayaraq 316 x 3,39 = 1072 (bir min yetmiş iki) manat olmaqla ödənilsin və bələdiyyə ilə ərizəçi arasında  notariat qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlanılsın.

Qərar:  9.3. Vətəndaş Əlövsətli Qoşqar Vüqar oğlu nəzərdə tutulan müddətdə torpağın dəyər qiymətini bələdiyyənin hesabına ödəmədikdə torpaq sahəsinin vətəndaşa satılması barədə qərar ləğv edilsin.

Qərar: 9.4. Alıcı 5 (beş) il müddətinə aldığı torpaq sahəsini özgəninkişəldirə bilməz.

Qərar: 9.5. Qərarın icrasına nəzarət İsmayıllı bələdiyyəsinin sədr müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

 

         10.          İsmayıllı şəhər sakini Yəhyayev Xilqət Tofiq oğluna 0,0761    ha

                həyətyanı torpaq sahəsinin satılması barədə. Məruzəçi:Sosial 

               Siyasətvə İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanov)

 

Eşidildi: 10.1. İclasın sədri onuncu məsələnin məzmununu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O bildirdi ki, İsmayıllı şəhər sakini Yəhyayev Xilqət Tofiq oğlu bələdiyyəyə torpaq sahəsi almaq üçün  ərizə ilə müraciət  etmiş, və ərizəyə əsasən prosedura başlanmış və torpaq sahəsi bələdiyyənin mülkiyyətinə alınmışdır. Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, vətəndaşın  5 ildən artıq İsmayıllı şəhərinin qeydiyyatında olması onun hərrac və müsabiqədənkənar  həyətyanı torpaq sahəsi almasına əsas verir.

         Çıxışlar: 10.1. Bələdiyyənin  üzvü  Vidadi Məmmədov, geniş açıqlamadan sonra    0,0336 ha. torpaq sahəsinin  alan tərəfə satılmasını təklif etdi.

  Bələdiyyənin üzvləri Vidadi Zərbiyev, Qumru Abdullayeva, Əsli Süleymanzadə, Minazər İsgəndərova, Raman Ağayev, Şahməmməd Soltanov da bu təklifi dəstəklədilər.

Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

                                           Qərara alındı:

   

         Qərar: 10.1. İsmayıllı bələdiyyəsinin şəhərin R.Atakişiyevküçəsi № 8 də yerləşən yaşayış məntəqələrinin torpağından fərdi ev tikmək məqsədi ilə İsmayıllı şəhər sakini Yəhyayev Xilqət Tofiq oğluna 0,0761 ha.torpaq sahəsi satılsın.

         Əsas: Vətəndaşın ərizəsi, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reystri Xidmətinin Serya RX № 0994089 saylı çıxarışı, torpaq sahəsinin  A№ 108702 saylı  plan və ölçüsü.

         Qərar: 10.2. Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 15 mart tarixli 244-IIQ saylı Qanunuu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamə”nin 23-cü maddəsinin tələbinə əsasən torpağın dəyəri bələdiyyənin AZ32AZPO90315461200420100002 VÖEN: 5400091861 nömrəli hesabına 60 gündən gec olmayaraq 316 x 7,61 = 2405 (iki min dörd yüz beş) manat olmaqla ödənilsin və bələdiyyə ilə ərizəçi arasında notariat qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlanılsın.

Qərar:  10.3.VətəndaşYəhyayev Xilqət Tofiq oğlu nəzərdə tutulan müddətdə torpağın dəyər qiymətini bələdiyyənin hesabına ödəmədikdə torpaq sahəsinin vətəndaşa satılması barədə qərar ləğv edilsin.

Qərar: 10.4. Alıcı 5 (beş) il müddətinə aldığı torpaq sahəsini özgəninkişəldirə bilməz.

Qərar: 10.5. Qərarın icrasına nəzarət İsmayıllı bələdiyyəsinin sədr müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

  

 

11.          Şəhərin ərazisində yerləşən, İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı  

             predmeti olan 0,0336 ha torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədilə  

           satılması ilə bağlı hərracın keçirilməsi üçün Əmlak Məsələləri  

              Dövlət Komitəsi 16 saylı Hərrac və Müsabiqə Komissiyasına   

              müraciət edilməsi barədə. Məruzəçi: Sosial   Siyasət və 

            İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri -Ş.Soltanov)

 

Eşidildi: 11.1. İclasın sədri on birinci məsələnin məzmununu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial   Siyasət və   İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri –Şahməmməd Soltanova verdi. O bildirdi ki, 20 oktyabr 2016-cı il tarixli, 07 saylı iclas protokoluna əsasən prosedura başlanılıb, aidiyyatı qaydada sənədlər toplanılıb və prosedur artıq başa çatmışdır. Odur ki, "Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 28 oktyabr 2008-ci il tarixli, 709-III QD nömrəli Qanunu ilə dəyişikliklər, əlavələr edilmiş və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-II QD nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 16-cı bəndinin tələblərinə uyğun olaraq İsmayıllı Bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,0336 ha. torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədilə satılması ilə bağlı müsabiqə keçirilməsinə başlamaq məqsədəuyğundur.

Onu da bildirim ki, son hərracda həyətyanı məqsədi ilə satılan torpaq   

sahəsinin hər bir sotunun qiyməti 315 (üç yüz  on beş) manat 13 qəpik  

olmuşdur.

Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

Çıxışlar: 11.1. Bələdiyyənin üzvü Şahməmməd Soltanov geniş açıqlamadan sonra 0,336 ha torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədi ilə alan tərəfə hərracın keçirilmə qaydalarına uyğun şəkildə satılmasını təklif etdi.

        Bələdiyyənin üzvləri Vidadi Zərbiyev, Vidadi Məmmədov, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova  da  bu təklifi dəstəklədilər.

Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə- 9 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

                                         

                                                 Qərara alındı:

 

        Qərar: 11.1. İsmayıllı şəhərininMican ərazisində yerləşən şəhərin yaşayış məntəqələri torpağından, İsmayıllı Bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,336 ha. torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədilə mülkiyyətə verilməsi üçün müsabiqənin keçirilməsi barədə torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma prosedurunun başa çatdığı nəzərə alınsın.

      Qərar: 11.2.  İsmayıllı  bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,336 ha. torpaq sahəsinin həyətyanı məqsədilə mülkiyyətə verilməsi üçün müsabiqə (hərrac) keçirilsin. Müsabiqədə (hərracda) satış qiyməti  1060 (bir min altmış) manat müəyyən edilsin və müsabiqənin (hərracın) keçirilməsi barədə bələdiyyə ilə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 16 saylı ərazi şöbəsi arasında müqavilə bağlanılsın.

        Qərar: 11.3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyənin sədr müavini  Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

 

 

 

         12.   Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 

             Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı

            məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  

            İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,6622 ha 

            torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi  

            üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   

             alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi: Sosial    

             Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –  

             Ş.Soltanov)

 

               

 Eşidildi: 12.1. İclasın sədri gündəlikdəki on ikinci  məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,6622 ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,6622 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 12.1. Bələdiyyənin üzvü, Vidadi Məmmədov bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir. Odur ki, bu məsələnin müsbət həll olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova,  Vidadi Zərbiyev, Qumru Abdullayeva da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 12.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,6622  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 12.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 12. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

      13.    Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   

Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən    İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,5504 ha   torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi    üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  Sosial      Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

                

Eşidildi: 13.1. İclasın sədri gündəlikdəki on üçüncü məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,5504 ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,5504 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 13.1. Bələdiyyənin üzvü, Vidadi Zərbiyev bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir.  Odur ki, bu məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Vidadi Məmmədov, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova, Qumru Abdullayeva, Şahməmməd Soltanov da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 13.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,5504  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 13.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 13. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

14.    Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı  məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən    İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,0735 ha    torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi   üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  Sosial      Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

               

Eşidildi: 14.1. İclasın sədri gündəlikdəki on dördüncü məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,0735 ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,0735 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 14.1. Bələdiyyənin üzvü, Şahməmməd Soltanov bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir.  Odur ki, bu məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Vidadi Məmmədov, Vidadi Zərbiyev, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova, Qumru Abdullayeva, Əsli Süleymanzadə də bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 14.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,0735  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 14.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 14.3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

 

15.  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı  məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən    İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,0287 ha    torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi   üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  Sosial      Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

               

Eşidildi: 15.1. İclasın sədri gündəlikdəki on beşinci məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,0287 ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,0287 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 15.1. Bələdiyyənin üzvü, Raman Ağayev bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir. Odur ki, bu məsələnin müsbət həll olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Vidadi Məmmədov, Vidadi Zərbiyev, Şahməmməd Soltanov, Minazər İsgəndərova, Qumru Abdullayeva da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 15.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,0287  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 15.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 15. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

16.  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı  məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən    İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1555 ha    torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi   üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  Sosial      Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

               

Eşidildi: 16.1. İclasın sədri gündəlikdəki on altıncı məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1555 ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,1555 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 16.1. Bələdiyyənin üzvü, Qumru Abdullayeva bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir.  Odur ki, bu məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Vidadi Məmmədov, Vidadi Zərbiyev, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova, Şahməmməd Soltanov, da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 16.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,1555  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 16.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 16. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

17.  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı  məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən    İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0, 122 ha    torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi   üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  Sosial      Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

               

Eşidildi: 17.1. İclasın sədri gündəlikdəki on yeddinci məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,122 ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,122 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 17.1. Bələdiyyənin üzvü, Minazər İsgəndərova, bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir. Odur ki, bu məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Vidadi Məmmədov, Vidadi Zərbiyev, Raman Ağayev, , Qumru Abdullayeva, Şahməmməd Soltanov da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 17.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,122  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 17.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 17. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

18.  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı  məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən    İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1938 ha    torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi   üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  Sosial      Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

               

Eşidildi: 18.1. İclasın sədri gündəlikdəki on səkkizinci  məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1938  ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,1938 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 18.1. Bələdiyyənin üzvü, Vidadi Məmmədov bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir.  Odur ki, bu məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Vidadi Zərbiyev, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova, Qumru Abdullayeva, Əsli Süleymanzadə, Şahməmməd Soltanov da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 18.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,1938  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 18.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 18. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

19.  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı  məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən    İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0, 3104 ha    torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi   üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  Sosial     Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

               

Eşidildi: 19.1. İclasın sədri gündəlikdəki on doqquzuncu  məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,3104 ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,3104 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 19.1. Bələdiyyənin üzvü, Şahməmməd Soltanov bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir.  Odur ki, bu məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Vidadi Məmmədov, Vidadi Zərbiyev, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova, Qumru Abdullayeva da bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 19.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,3104  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar:19.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 19. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

20.  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin 23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı  məktubuna əsasən İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən    İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1464 ha    torpaq sahəsinin satılmaq məqsədi  ilə həmin torpaq sahəsi   üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata   alınması proseduruna başlanması    barədə. (Məruzəçi:  Sosial      Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri   daimi komissiyasının sədri –   Ş.Soltanov)

 

               

Eşidildi: 20.1. İclasın sədri gündəlikdəki iyirminci məsələnin məzmunu açıqladı. Ətraflı məlumat üçün sözü Sosial Siyasət və İqtisadi İnkişaf Məsələləri daimi komissiyasının sədri Ş.Soltanova verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar   Cəmiyyəti  23 noyabr 2016-cı il tarixli 414 M saylı məktubu  ilə  İsmayıllı  şəhəri ərazisində yerləşən  İsmayıllı bələdiyyəsinn alqı-satqı predmeti olan 0,1464 ha   torpaq sahəsinin  satılması  barədə müraciət etmişdir .Odur ki, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq İsmayıllı şəhəri ərazisində İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0,1464 ha torpaq sahəsinin  satılmaq məqsədi ilə həmin torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması proseduruna başlanması məqsədəuyğundur.

         Məsələyə münasibət bildirməyiniz xahiş olunur.

        Çıxışlar: 20.1. Bələdiyyənin üzvü, Şahməmməd Soltanov bildirdi ki, bu məsələ torpaqlardan səmərəli istifadə və bələdiyyə büdcəsinə gəlirlərin daxil olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Həmçinin şəhər ərazisində kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması günün vacib məsələsidir.  Odur ki, bu məsələnin müsbət həll  olunmasını təklif edirəm.

        Bələdiyyə üzvləri, Vidadi Məmmədov, Vidadi Zərbiyev, Raman Ağayev, Minazər İsgəndərova, Qumru Abdullayeva, Əsli Süleymanzadə də bu təklifə tərəfdar olduqlarını bildirdilər.

       Müzakirə olunmuş məsələyə dair səsvermənin nəticələri:

Lehinə - 8 səs;

əleyhinə-yoxdur;

bitərəf-yoxdur.

 

         "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 may 2015-ci il tarixli, 516 nömrəli Fərmanına, 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqələrin və hərracların keçirilməsi qaydaları”na və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı Torpaq  müsabiqələri və Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli, 274-İİQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin 22-ci bəndinə uyğun olaraq

 

 

 

                                          Qərara alındı:

 

          Qərar: 20.1. İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən İsmayıllı bələdiyyəsinin alqı-satqı predmeti olan 0, 1464  ha torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı ərazinin yerquruluşu planına, yaşayış məntəqəsinin baş planına, ərazinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə uyğun olduğundan və həmin yer başqa hüquqi və fiziki şəxsin  mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya icarəsinə verilmədiyindən, habelə elektrik, rabitə, nəqliyyat, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolağında və sürüşmə zonasında yerləşmədiyindən, həmin torpaq sahəsinin satılması üçün torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınma  proseduruna başlanılsın.

          Qərar: 20.2.  Mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması nəzərdə tutulan bu torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini hazırlayaraq, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd və Dövlət Reyestrindən Çıxarışla birlikdə bələdiyyəyə təqdim edilməsi DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsindən xahiş edilsin.

          Qərar: 20. 3.  Bu qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin müavini Cümşüd Hacıyevə həvalə edilsin.

 

       

 

 

            İclasın sədri:                                   Ağayev Pərviz Əlövsət oğlu

                     

           İclasın katibi:                                  Abdullayeva Qumru Rahim qızı

 

 

 

İclasda  iştirak etmiş bələdiyyə üzvlərinin imzaları:

 

 

 

1.                                    Məmmədov Vidadi Şərif  oğlu

2.                                     Zərbiyev Vidadi Valeh  oğlu

3.                                     Soltanov Şahməmməd Nurulla oğlu

4.                                    Ağayev Raman Böyükağa oğlu

5                                      İsgəndərova Minazər Ramiz qızı

          6                                       Süleymanzadə  Əsli Şakir qızı.