İclas protokolları2020-05-18 12:46:24Bələdiyyənin 04 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 04 saylı iclas protokolu

2020-03-24 10:30:02Bələdiyyənin 03 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 03 saylı iclas protokolu

2020-02-17 15:30:39Bələdiyyənin 02 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02 saylı iclas protokolu

2020-01-28 10:30:56Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 saylı iclas protokolu

2020-01-10 09:39:26Bələdiyyənin 16 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 16 saylı iclas protokolu

2019-12-26 11:17:34Bələdiyyənin 15 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 15 saylı iclas protokolu

2019-12-03 09:40:33Bələdiyyənin 14 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 14 saylı iclas protokolu

2019-12-03 09:38:45Bələdiyyənin 13 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 13 saylı iclas protokolu

2019-10-23 15:21:28Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu

2019-10-23 15:19:23Bələdiyyənin 11 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 11 saylı iclas protokolu