İclas protokolları2018-02-06 14:25:09Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 saylı iclas protokolu

2018-01-12 09:42:59Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu

2018-01-12 09:35:56Bələdiyyənin 11 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 11 saylı iclas protokolu

2018-01-11 17:59:30Bələdiyyənin 10 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 10 saylı iclas protokolu

2017-10-13 17:20:59Bələdiyyənin 09 saylı iclas protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 09 №-li iclas protokolu

2017-08-30 09:56:42İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 №-li iclas protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 №-li iclas protokolu

2017-07-25 09:48:49Bələdiyyənin 07 saylı iclas protokolu

Bələdiyyənin 07 saylı iclas protokolu

2017-07-25 09:40:47Bələdiyyənin 06 saylı iclas protokolu

Bələdiyyənin 06 saylı iclas protokolu

2017-06-12 15:10:10Bələdiyyənin 05 saylı iclas protokolu

Bələdiyyənin 05 saylı iclas protokolu

2017-05-30 12:17:13Bələdiyyənin 04 № -li iclas protokolu

Bələdiyyənin 04 № -li iclas protokolu