İclas protokolları2019-09-23 12:48:01Bələdiyyənin 10 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 10 saylı iclas protokolu

2019-08-27 12:40:13Bələdiyyənin 09 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 09 saylı iclas protokolu

2019-08-09 14:36:02Bələdiyyənin 08 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 saylı iclas protokolu

2019-07-10 16:37:39Bələdiyyənin 07 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 07 saylı iclas protokolu

2019-07-02 10:34:20Bələdiyyənin 06 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 06 saylı iclas protokolu

2019-05-10 12:46:40Bələdiyyənin 05 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 05 saylı iclas protokolu

2019-04-15 18:05:46Bələdiyyənin 04 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 04 saylı iclas protokolu

2019-04-15 18:04:18Bələdiyyənin 03 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 03 saylı iclas protokolu

2019-03-18 16:38:54Bələdiyyənin 02 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02 saylı iclas protokolu

2019-02-13 17:19:28Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 saylı iclas protokolu