İclas protokolları2018-04-30 11:54:03Bələdiyyənin 03 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 03 saylı iclas protokolu

2018-03-29 14:28:13Bələdiyyənin 02 saylı protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 02 saylı iclas protokolu

2018-03-29 14:23:00Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı bələdiyyəsinin ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşlarla keçirilmiş yığıncağın 01saylı iclas protokolu

2018-02-06 14:25:09Bələdiyyənin 01 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 01 saylı iclas protokolu

2018-01-12 09:42:59Bələdiyyənin 12 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 12 saylı iclas protokolu

2018-01-12 09:35:56Bələdiyyənin 11 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 11 saylı iclas protokolu

2018-01-11 17:59:30Bələdiyyənin 10 saylı iclas Protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 10 saylı iclas protokolu

2017-10-13 17:20:59Bələdiyyənin 09 saylı iclas protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 09 №-li iclas protokolu

2017-08-30 09:56:42İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 №-li iclas protokolu

İsmayıllı rayonu İsmayıllı bələdiyyəsinin 08 №-li iclas protokolu

2017-07-25 09:48:49Bələdiyyənin 07 saylı iclas protokolu

Bələdiyyənin 07 saylı iclas protokolu