BƏLƏDİYYƏ

İsmayıllı rayonunun İsmayıllı bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və “Bələdiyyələrin statusu haqqında“ , “Bələdiyyələrə seçkilər qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarına uyğun olaraq ümumi, birbaşa seçgi hüququ əsasında sərbəst , şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş bələdiyyə üzvlərindən ibarət kollegial orqan olub qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetməni həyata keçirmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Özünün fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarını və nizamnəməni rəhbər tutur.