QANUNVERİCİLİK2013-07-17 20:14:56Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

2013-07-17 20:12:09Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında

Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında

2013-07-17 20:09:02Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında

Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında

2013-07-17 20:07:29Bələdiyyələr haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları

Bələdiyyələr haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları

2013-07-17 16:12:19Bələdiyyələrin statusu haqqında

Bələdiyyələrin statusu haqqında