Digər normativ sənədlər


25.01.18 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 13 oktyabr 324 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş qanuna əsasən Bələdiyyə qulluğuna qəbul üçün

Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 13 oktyabr 324 saylı  qərarı ilə təsdiq edilmiş qanuna əsasən Bələdiyyə qulluğuna qəbul üçün

 

Yaradılmış  müsabiqə komissiyasının tərkibi:

 

1.Sədr müavini –  Hacıyev Cümşüd Bəhərçin oğlu– komissiyanın sədri

2. Sədr müavini –  Kazımov Qüdrət Ərvət oğlu – üzv

3. Daimi komissiyanın sədri  –Soltanov Şahməmməd Nurulla oğlu -  üzv

4. Baş mühasib – Dəmirov Fərman Həbib oğlu– üzv

5. Katibə –Əsədova Ülkər Nizami qızı – üzv

  

Müsabiqə komissiyasının elanı


İsmayıllı bələdiyyəsində vakant vəzifələr üzrə bələdiyyə qulluğuna

qəbul üçün bələdiyyənin müsabiqi komissiyası müsabiqə

 

Elan edir

 

1.     Sənədlərin qəbulu  "__”.______.201__ -   "___”._______.201__- il

tarixinə kimi bələdiyyənin binasında;

2.     Sənədləri qəbul edən şəxs Əsədova Ülkər Nizami qızı;

Əlaqə telefonu: 28-5-36-89

3.     Vakant vəzifənin adı:  __________;

4.     Vəzifəni tutmaq istəyən vətəndaş savadlı, bacarıqlı, əhali ilə yaxşı münasibət yarada bilən, bələdiyyə qulluqçusu olmalıdır.

 

 

Sənədlərin Qəbulu

 

Bələdiyyə orqanlarına qulluğa qəbul olmaq üçün müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxs müsabiqə elan edilən gündən 30(otuz) gün müddətinə bələdiyyənin icra aparatına aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir.

1.1.         Vahid forma üzrə(1 nömrəli əlavə)

1.2.         Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;

1.3.         Tərcümeyi-hal;

1.4.         Təhsil haqqında sənədin surəti;

1.5.         Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

1.6.         Əmək kitabçasının təsdiq edilmiş surəti;

1.7.         Sağlamlıq barədə arayış;

1.8.         Hərbi biletin təsdiq edilmiş surəti;

1.9.         3x4 sm ölçüdə iki ədəd rəngli fotoşəkil;

 

Müsabiqənin Keçirilməsi

 Sənədlərin qəbulu başa çatdıqdan sonra 30 (otuz ) gün müddətində müsabiqə komissiyası tərəfindən müsabiqə keçirilir;

1.     Müsabiqə hər bir namizədlə fərdi qaydada həyata keçirilir. Ən azı 15 dəqiqə aparılır.

2.     Müsabiqənin yekun nəticələri "namizədin müsabiqədə qiymətlədirilməsinin yekun protokolu”  ilə rəsmiləşdirilir.

 

                                    İşə qəbul olmaq üçün ərizə forması

                                                                              

                                        ___________________________bələdiyyəsinin sədri

                                                                                   

                                      ____________________________________________

                                                                           (soyadı və adı)

                                                                                   

                                        __________________________________________

                                                                     (ərizəçinin yaşadığı ünvan)   

                                                                                                                                   

                                         ______________________________ünvanda yaşayan  

                                                               

                                __________________________________________

                                  (ərizəçinin soyadı,adı,atasının adı)

                                      tərəfindən

 

 

                                  Ə R İ Z Ə

 

_____________________________________________________vəzifəsinə

                                              (vakant vəzifənin adı)

 

qulluğa qəbul olmaq üçün müsabiqədə iştirak etməyim üçün sənədlərimin qəbul edilməsini xahiş edirəm.

 

 İmza:___________________________

 

"____” _______________201___il


 

 

Namizədin müsabiqədə qiymətləndirilməsinə dair

 

Bal cədvəli

 

Namizədin adı, soyadı və atasının adı

 

Bələdiyyənin adı

 

Vakant vəzifənin adı

 

 

 

        Yazılı imtahanın nəticələri

Müsahibənin qiymətləndirilməsi

Sualların -si

     Ballar

(0-5 bal arası)

Qiymətləndirmə meyarları

      Ballar

(0-5 bal arası)

1.

 

Bilik səviyyəsi

 

2.

 

Ümumi dünyagörüşü

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Cəmi:

 

Cəmi:

 

Ümumi

 

bal

 

                                                     

                                                                

                                                                                                ________________________            ____________             _____________

 Müsabiqə komissiyasının                       İmzası                   tarix: gün/ay/il

Üzvünün adı və soyadı

 

 

 

                    Namizədin müsabiqədə qiymətləndirilməsinin

 

                                       YEKUN PROTOKOLU

 

Namizədin soyadı,adı və atasının adı

 

Bələdiyyənin adı

 

Vakant vəzifənin adı

 

Yekun qiymətlənidrmə balı

 

    Müsabiqə komissiyasının üzvləri:

 

1.        _____________________________      ________________________________

        (soyadı və adı)                                                                    (imza)

 

2.      _____________________________      ________________________________

                  (soyadı və adı)                                                    (imza)

 

 

3.      _____________________________      ________________________________

                  (soyadı və adı)                                                     (imza)

 

 

4.      _____________________________      ________________________________

                  (soyadı və adı)                                                       (imza)

 

 

 

5.      _____________________________     ________________________________

                   (soyadı və adı)                                                       (imza)

 

 

 

__________________________       ____________        ________________

Müsbiqə komissiyasının                      İmzası                     tarix:gün/ay/il

Sədrinin adı və soyadı