Fərman və sərəncamlar2013-07-17 20:12:09Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında

Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında

2013-07-17 20:07:29Bələdiyyələr haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları

Bələdiyyələr haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları